Woongebouwen

De tijd dat het ene na het andere woongebouw werd opgeleverd is voorbij. Langzamerhand ontwikkelt de woningmarkt zich naar een markt waarbij de consument bepaalt wat hij krijgt. De ultieme vorm hiervan is die van het Collectief Particulier opdrachtgeverschap (CPO): hierbij functioneert een groep mensen samen als opdrachtgever voor zijn eigen woongebouw.

De mogelijkheden die gemeenten voor dergelijke initiatieven bieden worden steeds groter. Samen met de kopers kan ik het proces vormgeven, en een indicatie geven van de mogelijkheden in ruimtelijke zin. In het verleden heb ik een bijdrage geleverd aan een aantal gerealiseerde CPO projecten.