Utiliteitsbouw

In veel gevallen worden utilitaire gebouwen door de Nederlandse bestemmingsplannencultuur geclusterd gebouwd. Hierdoor ontstaan er vaak gebieden waar in de avonduren weinig te beleven valt, en waarvan de bereikbaarheid een groot probleem is. Veel van deze geclusterde gebouwen zouden een veel grotere betekenis kunnen hebben als deze op een zorgvuldige manier in het stedelijke weefsel zouden worden ingepast. Een goed ontworpen utilitair gebouw levert een positieve bijdrage aan de gehele stad.